Käyttö ja sopimusehdot

Kilpailuta Energiatodistus -palvelun käyttöehdot

Kilpailuta Energiatodistus -palvelun (www.kilpailutaenergiatodistus.fi) tuottajana toimii Polarico Oy. Palvelun Käyttäjä on asiakas joka jättää palveluun tarjouspyynnön, sekä yritys joka ilmoittautuu Palveluun laskijaksi, sekä muut Palvelua muutoin käyttävät henkilöt. Palvelussa ”Palveluntarjoajalla” tarkoitetaan palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty palveluun palveluntarjoajaksi. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan palvelua, työtä, tehtävää tai muuta sellaista toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää. Asiakas voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai yritys. ”Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Kun Käyttäjä jättää palveluun tarjouspyynnön tai rekisteröityy palveluun, sitoutuu hän automaattisesti noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Palvelulla on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jatkamalla palvelun käyttöä.

Ehdot päivitetty viimeksi 4.4.2014

Tarjouspyynnön jättäminen

Palvelun tarjouspyyntölomakkeen kautta Käyttäjä voi jättää tarjouspyynnön energiatodistuksen laatimisesta välitettäväksi Palveluun rekisteröityneille Palveluntarjoajille. Tarjouspyynnön jättämällä Käyttäjä hyväksyy, että tarjouspyyntölomakkeen tiedot tallennetaan palveluun ja ne voidaan välittää edelleen yhteistyötahoillemme.

Tarjouspyynnön jättäminen ei sido Käyttäjää ostamaan tuotetta tai palvelua. Halutun palvelun tai tuotteen tarjoaminen ja mahdollisesta toimeksiannosta sopiminen on tarjouspyynnön jättäneen asiakkaan ja tarjoavan yrityksen välinen asia. Tarjouspyynnön jättäminen ei sido Palvelua, tai mitään yhteistyötahoa jättämään tarjousta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Palvelun toiminnasta vastaava taho ei kuitenkaan ole vastuussa mikäli tällaista sisältöä on Palveluun käyttäjien toimesta lisätty. Palvelun toiminnasta vastaavalla taholla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto. Polarico Oy:lla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestitse (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon).

Toimeksiannot

Mikäli Käyttäjien välinen toiminta Palvelussa johtaa toimeksiantoon, tilaaja ja toimittaja voivat vapaasti sopia keskenään suoritettavista toimeksiannoista ja niihin liittyvistä vastuista. Palvelu tai sitä tuottava yritys ei ole sopimusosapuoli Palvelun kautta Käyttäjien välille syntyneissä sopimuksissa.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Polarico Oy:lla ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa. Palvelun ylläpidolla on oikeus valvoa kaikkia palveluun Käyttäjien jättämiä viestejä.

 Julkiset tiedot

Palvelussa julkaistut yritykset ja niiden yhteystiedot ovat julkisia. Tiedot voidaan yrityksen itsensä niin halutessa poistaa palvelusta. Tarjouspyynnön jättäneiden asiakkaiden yhteystietoja tai kohteiden tietoja ei aseteta julkisesti saataville. Palvelu voi jakaa asiakas- ja kohdetiedot energiatodistuksia laativien yritysten kesken. Yhteistyökumppanit itse vastaavat että tietoja käytetään vain laillisiin ja hyvän tavan mukaiseen toimintaan. Polarico Oy ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

Tilastot ja markkinointi

Palvelun käyttäjät hyväksyvät, että heille voidaan ilman eri hyväksyntää lähettää viestejä palveluun liittyen. Asiakkaiden, kohteiden ja yritysten tietoja voidaan käyttää yksilöimättöminä palvelun markkinointiin. Palvelun kautta suoritetuista tapahtumista voidaan koostaa ja julkaista tilastoja markkinointitarkoituksiin.

Vastuu sivujen sisällöstä

Palvelu on tarkoitettu tarjoamaan tietoa rakennusten energiatodistuksesta. Palvelussa pyritään julkaisemaan ajankohtaista ja saatavilla olevaa tietoa. Palvelussa julkaistu tieto on ohjeellista, eikä ohita julkisvallan asettamaa lakia ja asetuksia rakennusten energiatodistuksista. Palvelu tai sitä tuottava yritys ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä toimeksiannon, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ilman Polarico Oyn erillistä kirjallista lupaa.
 Polarico Oylla on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä Polarico Oyn omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa.
 Mikäli Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Polarico Oylla on oikeus sulkea ja poistaa ko. Käyttäjän tili. Polarico Oyllä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

Vastuun rajoitukset

Kilpailuta Energiatodistus -palvelu ei ole vastuussa tarjouspyynnöistä, tarjouksista tai toimeksiannoista. Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta välitettyihin sopimuksiin tulee esittää toiselle sopimusosapuolelle. Palvelu ei vastaa, eikä ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään, muita Käyttäjien vastaan esitettyjä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjien välisiä erimielisyyksiä ellei reklamaatio koske Palvelun toimintaa tai vastuita.

Palvelu ei ole vastuussa Palvelun tietojen oikeellisuudesta tai Palvelun saatavuudesta. Palvelun tuottaja ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta.

Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Palvelun tuottaja varaa oikeuden siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

Palvelun tuottaja ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Palvelun tuottaja ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä. Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Polarico Oy:n omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Polarico Oyn lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Polarico Oy:lle.

Sitoutuminen lailliseen liiketoimintaan

Palvelua käyttävät Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia. Tarjouspyynnön jättäneille asiakkaille tulee tarjota lain ja asetusten mukaista palvelua. Palvelun Käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palveluun. Rikkeen, rikoksen tai hyvien tapojen vastaisesti toimimisen vuoksi poistetulla Käyttäjällä ei ole oikeutta maksettujen palvelumaksujen hyvitykseen.

Sopimusehdot

Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

Sopimuksen syntyminen

Käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot rekisteröityessään Palveluun tai jättäessään tarjouspyynnön, joka ei vaadi rekisteröitymistä. Sopimus Käyttäjän ja Polarico Oy:n välille syntyy, kun Käyttäjä ilmoittaa Palvelussa toimeksiannon tai tekee tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon tai kun Käyttäjä ostaa Polarico Oy:lta jonkin sen tarjoaman palvelun tai tuotteen.

Komissio ja muut mahdolliset palkkiot

Palveluun rekisteröityminen on Käyttäjille ilmaista.
 Kaikki Polarico Oyn Palveluntarjoajilta veloittamat palkkiot löytyvät Palvelun hinnastosta. Hinnastossa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen vero. Polarico Oy pidättää oikeuden hintojen tarkistamiseen.
 Jättäessään vastauksen, kustannusarvion tai tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon Palveluntarjoajalle syntyy automaattisesti velvollisuus Palvelun hinnaston mukaisen palkkion suorittamisesta Polarico Oylle, mikäli kyseinen palveluntarjoaja tulee valituksi toimeksiantoon. Polarico Oylla on oikeus palkkion veloittamiseen riippumatta siitä tuleeko kyseinen toimeksianto Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä lopulta suoritetuksi. Polarico Oyn oikeus palkkion laskuttamiseen Palveluntarjoajalta syntyy sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy Palvelussa vastauksen antaneen palveluntarjoajan. Palkkio saattaa siis tulla Palveluntarjoajan maksettavaksi jo ennen kuin toimeksianto on suoritettu ja Palveluntarjoaja on saanut maksusuorituksen tekemästään toimeksiannosta.
 Mikäli Palveluntarjoaja ja Asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen toimeksiannon suorittamisesta ja tästä syystä Palveluntarjoaja ei saa toimeksiannosta korvausta, tai Asiakas ei jostain syystä maksa suoritettua toimeksiantoa, voi Palveluntarjoaja olla yhteydessä Polarico Oy:n palkkiolaskun osalta, jolloin muutokset katsotaan tapauskohtaisesti. Mahdollisesta kustannusarvion tai tarjouksen jättämisestä maksettavaa palkkiota ei palauteta. Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja myöhemmin sopivat uuden halvemman hinnan Palvelun kautta välitetylle toimeksiannolle, tällä ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta Polarico Oyn palkkion määrään. Kyseisessä toimeksiannossa sovittaessa uudesta, korkeammasta, hinnasta tai mahdollisesta lisätyöstä Käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan siitä Polarico Oylle, jolla on oikeus periä tästä hinnaston mukainen palkkio.

Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja toteuttavat Palvelun kautta sovitun toimeksiannon ja tämän jälkeen jatkavat yhteistyötään uusilla toimeksiannoilla, on Polarico Oylla kuuden kuukauden ajan oikeus hinnaston mukaisten palkkioiden perimiseen toimeksiannoista. Sovittaessa toimeksiannoista tällä tavoin Palvelun ulkopuolella ovat osapuolet velvollisia ilmoittamaan Polarico Oylle toimeksiantosopimuksen syntymisestä. Mikäli Polarico Oy ei erikseen pyydä tai mikäli toimeksiannosta on sovittu suullisesti, ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan toimeksiannon hintaa. 
Tehtävien kustannusarvioiden ja tarjousten tietoinen alihinnoittelu ei ole sallittua. Mikäli Polarico Oy epäilee Käyttäjän tietoisesti alihinnoittelevan tekemiään kustannusarvioita tai tarjouksia, on Polarico Oylla oikeus Käyttäjän tilin sulkemiseen. Palvelun kautta tai sen avulla markkinoiminen ilman tarkoitusta toteuttaa toimeksiantoja Palvelun kautta on kiellettyä. Myös Palvelun tarjoamien yhteystietojen käyttäminen Palvelun ulkopuolella siinä tarkoituksessa, että toimeksiannoista sovitaan Palvelun ulkopuolella, on kiellettyä. Polarico Oylla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin. Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. Polarico Oylla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

Muut sopimukset

Rekisteröityessään Palveluun ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttö- tai sopimusehtojen kanssa.

Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto

Polarico Oylla on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Polarico Oylla on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän tili, mikäli tällä on maksamattomia laskuja. 
Polarico Oylla on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.