Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Polarico Oy
Koskitie 26 B 18 6
90500Oulu

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:

Heikki Johansson
info ( at ) kilpailutaenergiatodistus.fi

3. Rekisterin nimi

Kilpailutaenergiatodistus.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kilpailutaenergiatodistus.fi toimesta – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja Polarico Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Polarico Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot antanut käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä muut käyttäjän lisäämät tiedot tapahtumasta, johon energiatodistus tilataan.
Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, sekä työkokemus ja referenssit tai muu yrityksen itsestään laatima esittely.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään lomakkeiden täytön yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
Polarico Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Kuitenkin niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan se perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
– Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
– Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
– Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
– Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.